Esther Cornelis

Ester Cornelis

Doelgroep: kinderen, jongeren en ouders

Ik werk integratief, dus gebruik principes vanuit verschillende denkkaders (gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, narratieve therapie, systeemtherapie,…). Ik maak gebruik van technieken uit verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) denkkaders. De wensen en waarden van het gezin zijn de leidraad van de begeleiding. Op deze manier is deze telkens uniek en op maat. Als jullie vragen hebben over de methodieken die ik gebruik, beantwoord ik deze graag.

We zoeken samen naar een oplossing voor jouw hulpvraag, dit is altijd op maat. Jouw leeftijd, interesses en hulpvraag zullen bepalen op welke manier we op verhaal komen. Dit kan bijvoorbeeld via gesprek, creatieve of speltechnieken. We spreken samen af of we dit aan de hand van individuele therapie doen, of met meerdere gezinsleden in gesprek gaan.

Ouders zijn de expert over hun kind, en hebben een belangrijke plaats in het traject. Hoe dit concreet vorm krijgt, hangt af van de leeftijd van het kind. Ik werk zoveel mogelijk multidisciplinair, zodat ik jullie de beste zorg kan bieden. Indien nodig, en na jullie toestemming, ga ik in overleg met jouw huisarts, school, vorige hulpverlening, …

Ik studeerde klinische psychologie aan de universiteit Gent. Daarnaast volg ik regelmatig bijscholingen. Momenteel volg ik de bijkomende systemische therapieopleiding Oplossingsgerichte Therapie (Korzybski). Naast opleidingen, investeer ik in regelmatige inter- en supervisies.

Ik heb ervaring in het CLB, creatieve werkvormen, sector welzijn en het buitengewoon onderwijs. Naast de Veer werk ik ook in het AZ Sint-Lucas (ambulante raadpleging psychologie pediatrie) en als eerstelijnspsycholoog voor 1G1P .

Mijn erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 922118599. Mijn visumnummer is 287494.