0474/ 66 44 62

COMBO: een groepsprogramma om meer zicht te krijgen op je faalangst EN op je sociale vaardigheden.

De doelstelling ‘omgaan met faalangst‘ wordt opgenomen via een metafoor die ontwikkeld werd door Veerle Vrancken. Er wordt samen met de kinderen/jongeren gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. We ontdekken onze talenten, maar ook onze zwakheden. We leren om na te denken over onszelf, onze capaciteiten beter in te schatten en hier taal aan te geven.

De doelstelling ‘sociale vaardigheden‘ wordt opgenomen via de axenroos van Nand Cuvelier.  Ze leren hoe ze zich voelen en gedragen in een groep.  Zijn ze de leeuw die de baas speelt, of liever de kameel die volgt?  Kunnen ze kritiek uiten, zorgzaam zijn, fier zijn, … Elk dier heeft zijn eigen karaktereigenschap en kan zijn rol zowel positief als negatief inzetten.

Er wordt gewerkt met spel, creatief materiaal en gesprekjes. De oefeningen en theoretische uitleg worden via een map meegegeven naar huis.

Praktisch: –  een  groep bestaat uit minimum 3, maximum 8 deelnemers. Bij 3 of 4 deelnemers is er 1 therapeut, vanaf 5 deelnemers zijn er 2 therapeuten betrokken. Therapeuten zijn Esther Cornelis en Veerle Vrancken.

– de infosessie voor ouders gaat door op dinsdag, 24 maart 2020 om 18u30. WERD UITGESTELD!

 groep lagere school:

* deze gaat door op 18 en 25 april en 9 en 16 mei 2020. Dit telkens op zaterdag van 9-12u.

* Naast de groepstherapie is er ook een infosessie en een terugkoppelingsgesprek inbegrepen in de prijs.

* Kostprijs: 320 euro. De mutualiteit voorziet een tussenkomst.

groep secundaire school:

* Deze gaat door op 23 en 30 april, 7, 14 en 28 mei en 4 juni 2020. Dit telkens op donderdag van 17u30 – 19u30.

* Naast de groepstherapie is er ook een infosessie inbegrepen in de prijs. Een terugkoppelingsgesprek kan extra georganiseerd worden.

* Kostprijs: 260 euro. De mutualiteit voorziet een tussenkomst.

Meer informatie kan opgevraagd worden. Telefonisch:  of via mail: veerle.vrancken@deveer.be

Via deze weg kan ook ingeschreven worden.