COMBO: een groepsprogramma om meer zicht te krijgen op je faalangst EN op je sociale vaardigheden.

De doelstelling ‘omgaan met faalangst‘ wordt opgenomen via een metafoor die ontwikkeld werd door Veerle Vrancken. Er wordt samen met de kinderen/jongeren gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. We ontdekken onze talenten, maar ook onze zwakheden. We leren om na te denken over onszelf, onze capaciteiten beter in te schatten en hier taal aan te geven.

De doelstelling ‘sociale vaardigheden‘ wordt opgenomen via de axenroos van Nand Cuvelier.  Ze leren hoe ze zich voelen en gedragen in een groep.  Zijn ze de leeuw die de baas speelt, of liever de kameel die volgt?  Kunnen ze kritiek uiten, zorgzaam zijn, fier zijn, … Elk dier heeft zijn eigen karaktereigenschap en kan zijn rol zowel positief als negatief inzetten.

Er wordt gewerkt met spel, creatief materiaal en gesprekjes. De oefeningen en theoretische uitleg worden via een map meegegeven naar huis.

Praktisch: een  groep bestaat uit minimum 3, maximum 8 deelnemers. Bij 3 of 4 deelnemers is er 1 therapeut, vanaf 5 deelnemers zijn er 2 therapeuten betrokken. Therapeuten zijn Esther Cornelis en Veerle Vrancken. Gezien de Corono-maatregelen gaan voorlopig enkel beperkte groepen door, met maximum 4 deelnemers en 1 therapeut.

De infosessie voor ouders gaat door op dinsdag, 15 september 2020 om 18u.

Groep lagere school: deze gaat door op 10, 17 en 24 november, 1 december 2020 en 12 en 19 januari 2021. Dit telkens op dinsdag van 17-19u.

Naast de groepstherapie is er ook een infosessie en een terugkoppelingsgesprek inbegrepen in de prijs. Kostprijs: 320 euro. De mutualiteit voorziet een tussenkomst.

Groep secundaire school: deze gaat door op 10 en 24 september, 8 oktober, 12 en 26 november en 10 december 2020. Dit telkens op donderdag van 17u30 – 19u30.

Naast de groepstherapie is er ook een infosessie inbegrepen in de prijs. Een terugkoppelingsgesprek kan extra georganiseerd worden. Kostprijs: 260 euro. De mutualiteit voorziet een tussenkomst.

Meer informatie kan opgevraagd worden. Telefonisch: tel:0474664462  of via mail: veerle.vrancken@deveer.be Via deze weg kan ook ingeschreven worden.