SCHAT: een groepsprogramma om:

 • meer zicht te krijgen op je faalangst
 • er beter mee om te gaan

SCHAT is een groepsprogramma voor kinderen/jongeren die kampen met faalangst.  Er wordt gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. Ze ontdekken hun talenten, maar ook hun zwakheden.  Dit wordt uitgewerkt met een metafoor.  Ze leren om na te denken over zichzelf, zichzelf beter in te schatten en er taal aan te geven.

AX: een groepsprogramma om

 • meer zicht te krijgen op hoe je functioneert in een groep
 • sociale vaardigheden aan te leren

AX is een groepsprogramma voor kinderen/jongeren, gebaseerd op de axenroos van Nand Cuvelier.  Ze leren hoe ze zich voelen en gedragen in een groep.  Zijn ze de leeuw die de baas speelt, of liever de kameel die volgt?  Kunnen ze kritiek uiten, zorgzaam zijn, fier zijn, … Elk dier heeft zijn eigen karaktereigenschap en kan zijn rol zowel positief als negatief inzetten.

Beide programma’s zijn uitgewerkt door Veerle Vrancken, psycholoog, werkzaam in de Veer.

Er wordt gewerkt met spel, psychodrama en creatief materiaal.

Vaak is een groepsprogramma voldoende.  Indien zinvol kan een individueel parcours ingeschakeld worden.

Praktisch:

 • Er wordt een wachtlijst bijgehouden, afhankelijk daarvan gaan er nieuwe groepen door. Ook voor jongere en oudere kinderen kan er een aanbod voorzien worden, afhankelijk van de vraag.
 • Zowel de infosessie als de groepstherapieën gaan door in de Veer. Ze worden gegeven door Esther Cornelis en Veerle Vrancken. 
 • De eerstvolgende groepstherapieën gaan door in de herfstvakantie 2019. Er zal zowel een aanbod voorzien worden voor lagere schoolkinderen als leerlingen van de middelbare school (=NIEUW!). Er kunnen nog kinderen ingeschreven worden.
 • Een infosessie voor ouders gaat door op dinsdag, 1/10/19 om 19u. Kostprijs: 10 euro. 
 • Voor zowel SCHAT als AX zijn er 4 groepssessies van 2 uur.  Kostprijs is 175 euro.
 • Ook een combinatie van SCHAT en AX is mogelijk: COMBO. Dan worden de doelstellingen gecombineerd aangeboden in 4 of 5 groepssessies van 2,5 uur of 3 uur. Kostprijs is dan 250 euro.
 • De mutualiteit voorziet een (beperkte) terugbetaling.
 • SCHAT: data worden nog bepaald
 • AX: data worden nog bepaald
 • COMBO 1: groep voor kinderen van het 3de t.e.m. 6de leerjaar. Maandag 28/10/19 + dinsdag, 29/10/19 + woensdag, 30/10/19 + donderdag, 31/10/19. Telkens van 9u tot 12u.
 • COMBO 2: groep voor kinderen van het 1ste t.e.m. 3de middelbaar. Maandag 28/10/19 + dinsdag, 29/10/19 + woensdag, 30/10/19 + donderdag, 31/10/19. Telkens van 13u tot 16u.

Meer informatie kan opgevraagd worden. Telefonisch: 0474/66 44 62 of via mail: veerle.vrancken@deveer.be.

Via deze weg kan ook ingeschreven worden.

[caldera_form id=”CF5d77a7b1b4ed7″