Kikkerpad

Mindfulness

Kikkerpad

voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Het Kikkerpad  is een mindfulness training voor kinderen van 7 tot 12 jaar.   De training is gebaseerd op het KiddyMinds-trainingsprogramma vzw. 

Doorheen de training ontwikkelen kinderen zelfregulatie-vaardigheden die hen helpen om aandachtig aanwezig te zijn bij zichzelf en hun omgeving.  We gaan themagericht op pad.   Door een afwisseling aan concrete oefeningetjes en korte stilte-momentjes,  ervaren kinderen hoe ze om kunnen gaan met ook minder leuke situaties, gevoelens of (pieker)gedachten, zonder hierdoor overspoeld te worden.  Kinderen leren zo op een mildere manier voor zichzelf en elkaar om te gaan met ‘stressvolle’ momenten. 

Samen met Frog de kikker, onze mascotte, gaan we op pad, op ontdekkingstocht naar de wondere wereld van onszelf en onze omgeving (school, thuis, vriendjes, …).       

We leren onszelf beter kennen door spelletjes (kijken, horen, voelen, ruiken, proeven, tekenen, …), door korte momentjes van stil zijn en onze adem volgen, door beweegmomentjes, door te luisteren naar verhalen van Frog de Kikker en verhalen van onszelf en elkaar.   We ontdekken dat wat we denken, voelen en gewaar worden in ons lichaam elk moment weer anders kan zijn.    

We merken op wat we leuk vinden en minder leuk vinden.   We leren dat we zelf kunnen kiezen hoe we met moeilijkere momenten, gedachten, gevoelens en lichaamssensaties om kunnen gaan. 

We gaan 8 keer samen op pad.  Na onze tocht neem je jouw eigen rugzakje, gevuld met zelf ontdekte tips om met stressvolle momenten om te gaan, mee naar huis.      

Je kiest zelf of je iets wil vertellen of liever in stilte aanwezig bent.  Het is ok zoals je bent!    

Kikkerpad voor kinderen van 2de tot 4de leerjaar : in aanwezigheid van een ouder 

Kikkerpad voor kinderen van 5de en 6de leerjaar 

Individuele sessies: telkens 1 uur. Groepssessies (op aanvraag): telkens 1u30.

Kostprijs: remgeld van € 11 per individuele sessie (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming) en € 2,5 per groepssessie (terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn).

Voor meer info: mailto:gretel.geerts@deveer.be of tel: 0471/950643.