mindfulness voor kinderen

Het Kikkerpad  is een mindfulness basistraining voor kinderen van 7 tot 12 jaar.   De training kan door ouder én kind, individueel (vanaf 10 jaar) of in groep gevolgd worden.

Doorheen de training ontwikkelen kinderen zelfregulatie-vaardigheden die hen helpen om aandachtig aanwezig te zijn bij zichzelf en hun omgeving.  We gaan themagericht op pad.   Door een afwisseling van korte oefeningetjes, stilte- en beweegmomentjes en verhalen van Frog de Kikker, ervaren kinderen hoe ze om kunnen gaan met ook minder leuke situaties, gevoelens of (pieker)gedachten en lichamelijke gewaarwordingen, zonder hierdoor overspoeld te worden.  Kinderen leren zo op een mildere manier voor zichzelf en elkaar om te gaan met ‘stressvolle’ momenten (op school, in het gezin, met vriendjes, …). 

Deze Mindfulness-Based Intervention, vorm gegeven door KiddyMinds vzw, is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde MBCT/MBSR programma (Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction Program van Williams/Segal/Teasdale en Kabat-Zinn).

Individueel of ouder-kind sessies: op afspraak. Sessies van 1u15’. 

Groep: op aanvraag. 7 sessies van 1u30. 

Er is ruimte om je ervaringen op het moment te delen of om in stilte aanwezig te zijn.   Je mag er zijn zoals je bent.   Voorkennis van, of ervaring met mindfulness is niet nodig!     

Kostprijs: Kennismakingsgesprek gratis.  € 11 per individuele sessie (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming)  – € 2,5 per groepssessie. Terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn.  Digitale syllabus en audiobestand inbegrepen.
Voor meer info: mailto:gretel.geerts@deveer.be of tel: 0471/950643.