mindfulness voor ouders

In deze begeleiding ontwikkel je mindfulness vaardigheden als ouder/opvoeder.  Je groeit in veerkracht en zelfzorg om met de vele uitdagingen of stress in jouw opvoedingscontext om te gaan, wat je eigen welzijn, maar ook de relatie met je kind(eren) en partner bevordert.   

Je leert op een nieuwsgierige en vriendelijke manier jouw manier van ouder zijn ervaren (gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen).   Deze bijzondere manier van aandacht geven aan jezelf, jouw kind en je partner,  geeft je de ruimte om bewust keuzes te maken in de omgang met je kind(eren).  Je onderzoekt wat je als ouder niet kan veranderen en groeit in het aanpakken van datgene wat je wel kan veranderen.  Je ontwikkelt handvaten die je in het dagelijkse samenleven met je kind(eren) kan toepassen.  Je kan met meer vertrouwen omgaan met stressvolle momenten of tegenslagen in je ouder-kind relatie, bevorderlijk voor je eigen welzijn en het welzijn van je gezin.   

Ervaringsgerichte oefeningen (bodyscan, (adem)meditatie, visualisatie), cognitief-gedragstherapeutische methodieken en psycho-educatie (informatie) wisselen elkaar af.

Deze MBI (Mindfulness Based Intervention) begeleiding voor ouders is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde MBCT/MBSR programma (Mindfulness-Based Cognitive Therapy en Mindfulness-Based Stress Reduction Program van Williams/Segal/Teasdale en Kabat-Zinn).  

Er is ruimte om je ervaringen op het moment te delen of om in stilte aanwezig te zijn.   Je mag er zijn zoals je bent.   Voorkennis van, of ervaring met mindfulness is niet nodig!     

Individueel- of ouderpaar:  op afspraak.   Sessies van 1u15’.  Ook online sessies of sessies in het bos mogelijk.  

Groep: VEER-kracht voor ouders van kinderen met een zorgbehoefte: 5 sessies van 2 uur (pauze inbegrepen, ruimte om andere ouders te ‘ont-moeten’).  Vanaf januari 2024.   De zorgbehoefte van je kind kan medisch en/of psychisch zijn.

Kostprijs: Kennismakingsgesprek gratis, remgeld van € 11 per individuele sessie (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming) en € 2,5 per groepssessie (terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn). Digitale syllabus en audio bestand inbegrepen.

mailto:gretel.geerts@deveer.be of tel: 0471/950643.