Mindful omgaan met opvoedingsstress

Mindful omgaan met opvoedingsstress

voor ouders van kinderen tot 12 jaar

Dit is een kortdurend mindfulness (introductie) traject.  

Dit begeleidingstraject is een eigen vormgeving met ervaringsgerichte, creatieve ‘doe’oefeningen  en methodieken (inzicht- en ademmediatie, visualisatie, psycho-educatie, …), geïnspireerd door mijn opleiding ‘Mindful Opvoeden’ (KiddyMinds vzw), het Mindfulness-Based Stress Reduction Program en handboek ‘Mindful Ouderschap’ (Jon Kabat-Zinn) en het ‘Mindful Parenting’ programma van Prof. Dr Susan Bögels (Universiteit Amsterdam).

Door het ontwikkelen van zelfregulatie vaardigheden, biedt het traject ons als ouder de kans om te groeien in het ervaren van meer rust en vertrouwen  in het op weg zijn met onze kinderen in onze huidige samenleving.  Een groeiproces dat zoals het leven niet zonder hobbels verloopt, maar elk moment biedt een nieuwe kans om een  ‘goed genoeg ouder’ te zijn !

In vier sessies staan we letterlijk en figuurlijk stil bij ons ‘ouder-zijn’ en ‘opvoedingsstijl’ nu, te midden van onze huidige vaak als druk en veeleisend ervaren samenleving. We nemen de tijd om te vertragen te midden van onze dagelijkse bezigheden, om met onze aandacht, bewust bij onze ouder-kind relatie aanwezig te zijn.  

We gaan themagericht, stapsgewijs op pad.  We staan stil bij concrete situaties waarop we botsen in het samen leven vandaag met onze kinderen.  Welke aangename momenten ervaren we nog in het samen zijn met onze kinderen?   En welke onzekerheden, angsten of stress worden we gewaar? 

We ontdekken dat we nieuwsgierig kunnen kijken naar wie ons kind werkelijk is, elk moment opnieuw.  We leren door een heldere bril kijken naar onszelf en onze kinderen, zonder vooroordelen of vastgeroeste etiketten. Door concrete oefeningen ervaren we dat we bewust kunnen kiezen en anders omgaan met hectische of onvoorspelbare momenten.  We staan stil bij onze manier van communiceren met onze kinderen en hoe we meer in verbinding kunnen samen zijn.    

We gaan aan de slag met een afwisseling van korte doe-, denk- en voel oefeningen, stilte en beweegmomentjes, verhalen, korte stukjes informatie.  We groeien in het ervaren van meer veerkracht als ouder, om op een milde manier voor onszelf, onze partner en onze kinderen, ook met stressvolle momenten in het dagelijkse opvoeden om te gaan.  

Er is ruimte om je ervaringen in het moment te delen, OF om in stilte aanwezig te zijn.    Je mag er zijn zoals je bent!

Individueel- of ouderpaar traject: 4 sessies van 1u15 / ONLINE traject mogelijk.

Groepsaanbod op aanvraag : 4 sessies van 2 uur (pauze inbegrepen), met ruimte om andere aanstaande ouders te ‘ont-moeten’.

Kostprijs: remgeld van € 11 per individuele sessie (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming) en € 2,5 per groepssessie (terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn).

Voor meer info: mailto:gretel.geerts@deveer.be of tel: 0471/950643.