auti-groepen

Onze oorspronkelijke groepen (combinatie kind/jongere en ouders) richten we niet meer in. In plaats daarvan voorzien we aparte groepen voor kinderen/jongeren en voor ouders. Het is zinvol om beiden te volgen, maar voor sommige cliënten was een opsplitsing beter.

In de auti-oudergroep geven we theoretische info over ASS en staan ook stil bij de praktische gevolgen in het gezin. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen en emoties uit te wisselen.

In de kind/jongere-groepen staan we stil bij wat ASS is en verhogen we de sociale en communicatieve vaardigheden via theorie en praktijkoefeningen. We zoomen in op ervaringen in het hier en nu en bespreken de verschillen en gelijkenissen met elkaar.

Doelgroepen: kinderen van 10-13 jaar en jongeren van 14-16 jaar

Maximum van 6 inschrijvingen per groep.

Er wordt een intakegesprek voorzien.

We voorzien in een latere fase ook een oudergroep voor ouders van jongeren (middelbare school). Bij interesse geef zeker een seintje.

NIEUWE SESSIES (therapeuten: Hannah Verhaeghe en Saskia De Wolf)

‘omgaan met mijn autisme’ voor kinderen van 10-13 jaar. Op dinsdag 18-19u30, ongeveer om de 14 dagen, vanaf september 2024

‘omgaan met mijn autisme’ voor jongeren van 14-16 jaar. Op dinsdag 18-19u30, ongeveer om de 14 dagen, vanaf januari 2025

‘omgaan met autisme’ voor ouders van lagere schoolkinderen. Op donderdag 18-19u30, ongeveer om de 14 dagen, vanaf januari 2025

Kostprijs: gratis voor cliënten (betaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn). In samenwerking met WINGG. Meer info op www.elpen.be

Voor meer info: mailto:veerle.vrancken@deveer.be of tel:0474664462.