autigroep

autigroep ASS

 • We geven theoretische info over ASS en staan ook stil bij de praktische gevolgen in het gezin. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen en emoties uit te wisselen.
 • Afwisselend kind- en oudersessies.
 • Locatie: groepspraktijk De Veer.
 • Betrokken therapeuten: Veerle Vrancken en co-therapeut.
 • Doelgroepen:
  • leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
  • leerlingen van het 1ste en 2de middelbaar
 • Maximum van 6 inschrijvingen per groep.
 • Je kan je inschrijven op een mailinglijst om op de hoogte gehouden te worden van concrete data (stuur dan een berichtje naar onderstaand mailadres)
 • 5 sessies met de kinderen/jongeren: psycho-educatie over ASS, stilstaan bij wie ze verder nog zijn, wat zijn de gelijkenissen en de verschillen met de rest van de groep?
 • 5 sessies met ouders: psycho-educatie over ASS, hoe is de theorie zichtbaar in de praktijk en wat kan je eraan doen? Uitwisselen van ervaringen.

NIEUWE SESSIES

GROEP 5de-6de leerjaar en 1ste-2de middelbaar : mogelijkheid om je in te schrijven op een wachtlijst. we starten telkens een groep op bij voldoende kandidaten. Therapiemoment in overleg met ouders.

INFOSESSIE: op vraag inschrijven: mailto:info@deveer.be

Kostprijs: remgeld van € 2,5 per sessie (terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn)

Voor meer info: mailto:veerle.vrancken@deveer.be of tel:0474664462.