externen/vacature

Externen kunnen een lokaal huren in onze praktijk. Dit wekelijks vanaf een half dagdeel/week. Mireille De Winter komt naar De Veer op dinsdag. Zij is loopbaanbegeleider.

 VACATURES DE VEER 

De Veer heeft een aantal openstaande vacatures voor een psycholoog/psychotherapeut. 

Functieomschrijving 

algemeen 

 • Je werkt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep). 
 • Eigen beheer van de agenda. 
 • Nauwe samenwerking met de collega’s binnen het team. 
 • Frequente intervisies en teamvergaderingen. 

2 kinder- en jongerentherapeuten 

 • Individuele psychotherapie en ouderbegeleiding  
 • Groepstherapie (met co-therapeut): onder andere voor kinderen en jongeren met ASS en hun ouders en voor jongeren met faalangst en sociale vaardigheden. Dit op locatie van De Veer en/of outreachend (in regio van Oudenburg). 
 • Diagnostiek: intelligentietesten, belevingsonderzoek, in kaart brengen van ontwikkelingsproblematieken, … 
 • Mogelijkheid om zowel de doelgroep als de juiste invulling van het pakket te verdelen onder de collega’s. 

1 volwassenen-therapeut 

 • Diagnostiek: belevingsonderzoek, in kaart brengen van diverse problematieken, … 
 • Individuele psychotherapie. 
 • Relatietherapie/gezinstherapie. 
 • Groepstherapie (met co-therapeut): diverse thema’s. 
 • Dit op locatie van De Veer en/of outreachend (in regio van Oudenburg).  
 • Mogelijkheid om zowel de doelgroep als de juiste invulling van het pakket te verdelen onder de collega’s. 

Profiel 

 • Afhankelijk van de functie: (1) Je bent in het bezit van een Bachelor- of Masterdiploma in de Psychologie of orthopedagogie of gelijkaardig en je hebt een diploma of hebt interesse in een erkende langdurige therapieopleiding.  (2) Je volgde een opleiding in een sociaal agogische richting, psychomotoriek of gelijkaardig en/of je hebt ervaring met deze doelgroep.
 • Je bent bereid je te engageren op lange termijn. 
 • Je bent ondernemend, flexibel en een zelfstandig werker. 
 • Je hebt een open en constructieve houding ten aanzien van de visie van de praktijk en bent bereid deze mee vorm te geven. 
 • Je neemt deel aan de intervisies en teamvergaderingen. 

Aanbod 

 • Goed gelegen en ruime praktijk.  
 • 3 praktijkruimtes, waaronder een professioneel ingerichte spelkamer. Wachtzaal en toilet. 
 • Diagnostisch materiaal beschikbaar (WISC-V, WPPSI-IV, diverse vragenlijsten…). 
 • Therapeutisch materiaal beschikbaar (gericht op speltherapie, psychodrama, gesprekken, …). 
 • Overzichtelijke website. 
 • Doorverwijzing mogelijk vanuit de groepspraktijk of via eigen verwijzers. 
 • Huur van tijdsvakken mogelijk, gaande van 1 halve dag tot voltijds. 
 • Ondersteuning van een coördinator en gedragen door een team. 
 • Qua vergoeding kunnen een aantal uren opgenomen worden via de conventie ‘psychologische zorg in de eerste lijn’. 

Interesse?  

Solliciteer vóór 01.06.2024. 

Voor meer informatie betreffende de vacature, kan je contact opnemen.  

0474664462 / veerle.vrancken@deveer.be