jongvolwassenen

In deze groep bespreken we thema’s rond zelfbeeld, emoties, sociale vaardigheden, vrije tijd, … We verhogen het inzicht bij jezelf en bij anderen, dit via theorie en praktische oefeningen.

Doelgroep: jongvolwassenen, 18 – 25 jaar.

Maximum van 6 inschrijvingen per groep.

Er wordt een intakegesprek voorzien.

NIEUWE SESSIES

Op woensdag 18-19u30, ongeveer om de 14 dagen, vanaf januari 2025. Therapeuten: Ellen Arts en Hannah Verhaeghe.

Kostprijs: gratis voor cliënten (betaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn). In samenwerking met NOWE. Meer info op www.elpen.be

Voor meer info: mailto:veerle.vrancken@deveer.be of tel:0474664462.