Diagnostiek

Alle therapeuten doen een klinisch onderzoek van de problematiek, de belevingswereld, de emoties, sociale en communicatieve vaardigheden, … via observatie, vragenlijsten en gesprekken.

Laurens Vanhoutte en Stefanie Rijde nemen specifieke vragen op, bv. voor intelligentie-onderzoek, aandacht en concentratie.

Intelligentie-onderzoek: afname van de WISC-V: dit is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6j 0m tot en met 16j11m in kaart te brengen.

We hebben ook een uitgebreid protocol om aandacht en concentratie te onderzoeken. Dit bevat standaard een intakegesprek, wetenschappelijk onderbouwde testen en vragenlijsten, observatie en een adviesgesprek. Bijkomende kunnen hier op vraag/nood bijvoorbeeld een klasobservatie, verslag, een extra oudergesprek aan toegevoegd worden.

Specifieke vragen rond diagnostiek kunnen gesteld worden via tel:0474664462 of mailto:veerle.vrancken@deveer.be. Via deze weg kan je ook een afspraak maken. Voor kostprijs: zie ‘praktisch’ en vervolgens ‘betaling’.