Laurens Vanhoutte

Laurens Vanhoutte

Doelgroep: kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen

Ik ben Bachelor in de Toegepaste Psychologie en Master in de Klinische psychologie. Gedurende mijn bacheloropleiding werd ik getraind in praktijkgerichte technieken waaronder oplossingsgericht werken. Ik volgde daarna de opleiding: Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching. Dit therapeutisch kader focust zich op de belangen, sterktes en vaardigheden van jongeren en hun sociaal netwerk. Momenteel volg ik de vierjarige psychotherapie-opleiding aan het Korzybski-instituut: Oplossingsgericht Cognitief Systemisch Psychotherapeut.

Ik ben naast mijn werk bij De Veer, ook actief als studiebegeleider bij Tutorial. Hier verzorg ik o.m. bijlessen statistiek en Bachelor- en Masterproefbegeleidingen. Mijn theoretische vaardigheden stellen me in staat om op een weloverwogen manier moeilijkheden in kaart te brengen en gepaste adviezen te formuleren.

Hiernaast deed ik uitgebreide praktijkervaring op binnen het CLB en bij VVOB Suriname. Bij laatst genoemde setting verrichtte ik vrijwilligerswerk. Ik ging er samen met leerkrachten, jongeren en hun ouders op zoek naar oplossingen voor motivatie- en gedragsproblemen. In het CLB begeleidde ik leerkrachten, leerlingen en ouders uit het lager- en secundair- (buitengewoon) onderwijs met o.m. een focus op leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Mijn erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 931127831. Mijn visumnummer is 312409.