Stefanie Rijde

Stefanie Rijde

Doelgroep: kinderen, jongeren, ouders en jongvolwassenen

Ik ben in 2007 afgestudeerd als Bachelor in de Toegepaste Psychologie en werkte daarna 12 jaar in een centrum voor ambulante revalidatie.  Ik deed er heel wat ervaring op in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen, ADHD en AutismeSpectrumStoornis en dit zowel individueel als in groep.  

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie.  Dit houdt o.a. in dat therapie steeds vertrekt vanuit de hulpvraag van het kind en de ouders. Samen werken we aan concrete doelstellingen. Ik focus hierbij op de sterktes en competenties. Graag help ik kinderen en ouders om zich (terug) bewust te worden van de vaardigheden die ze in zich hebben, om hun moeilijkheden aan te pakken.  Ik werk met diverse technieken: gesprek, spel, creatieve opdrachten, …

Opleiding: Bachelor Toegepaste Psychologie (Howest Oostende 2004-2007). Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge 2017-2021).