kostprijs

Het tarief per therapiesessie verschilt al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie en de betrokken therapeut.

conventie en andere terugbetaling

De VEER kan vanaf mei 2022 bepaalde sessies aanbieden voor een beperkt remgeld. Dit vanuit de conventie ‘psychologische zorg vanuit de eerste lijn’. Voor sessies die buiten deze conventie vallen is er bij sommige ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Voor meer informatie over terugbetaling, contacteer je best je ziekenfonds. Zie ook deze link: https://www.vind-een-psycholoog.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

therapie

Binnen de conventie ‘psychologische zorg in de eerste lijn’ betaal je geen remgeld voor een intake, €11 per individuele sessie die daarop volgt (€4 indien verhoogde tegemoetkoming) en €2,5 voor een groepssessie.

Voor individuele sessies die buiten de conventie vallen, betaal je tussen de €65 en €75. Voor groepssessies: zie info bij de specifieke groepstherapie.

onderzoek

IQ-onderzoek (onderstaande kostprijzen zijn de bedragen buiten de conventie, indien het onderzoek kan gebeuren binnen de conventie zijn deze veel lager)

2 uur onderzoek + verslag: €195

op vraag/nood: bespreking met cliënt en/of ouders: €65

onderzoek aandacht en concentratie

standaardafname: intake, gestandaardiseerd interview, vragenlijsten, testen, observatie, adviesgesprek: €390

op vraag/nood: klasobservatie: + €130

op vraag/nood: extra oudergesprek: + €65

op vraag/nood: verslag: + €90

afspraken

Een prijsverhoging is mogelijk, maar wordt steeds ruim op voorhand aangekondigd.

Voor overleg buitenshuis of verslaggeving kan een extra kost worden aangerekend. Hiervan word je vooraf door je therapeut op de hoogte gebracht.

Wij gaan ervan uit dat je enkel om uitzonderlijke reden de sessie verplaatst of annuleert. Indien je niet tijdig annuleert zal de sessie aangerekend worden, aangezien wij op dat gereserveerde moment immers geen andere activiteit of afspraak meer kunnen plannen. Indien je een sessie wenst te annuleren, vragen we dit 24 uur op voorhand aan te kondigen, hetzij via mail hetzij telefonisch op het rechtstreeks nummer van de therapeut.

Wij danken je voor het respecteren van deze afspraken.