kostprijs

Het tarief per therapiesessie verschilt al naargelang de specifieke vorm van psychotherapie, de betrokken therapeut en de vorm van terugbetaling. Hoe dit concreet is voor jou kan concreet bekeken worden bij aanmelding.

conventie en andere terugbetaling

De VEER kan vanaf mei 2022 bepaalde sessies aanbieden voor een beperkt remgeld. Dit vanuit de conventie ‘psychologische zorg vanuit de eerste lijn’, in samenwerking met WINGG en NOWE. Niet alle sessies vallen binnen deze regeling.

therapie

Binnen de conventie ‘psychologische zorg in de eerste lijn’ betaal je geen remgeld voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar (bij WINGG). Jongeren (vanaf 15 jaar, bij NOWE) en volwassenen betalen geen remgeld voor een intake, €11 per individuele sessie die daarop volgt (€4 indien verhoogde tegemoetkoming) en €2,5 voor een groepssessie.

Voor individuele sessies die buiten de conventie vallen, betaal je tussen de €65 en €75. Bij sommige ziekenfondsen is er dan een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Sommige bijkomende verzekeringen (zoals DKV) betalen het volledige bedrag terug. Voor meer informatie over terugbetaling, contacteer je best je ziekenfonds. Zie ook deze link: https://www.vind-een-psycholoog.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html

onderzoek

IQ-onderzoek (onderstaande kostprijzen zijn de bedragen buiten de conventie, indien het onderzoek kan gebeuren binnen de conventie zijn deze veel lager)

2 uur onderzoek + verslag: €225

op vraag/nood: bespreking met cliënt en/of ouders: €65

onderzoek aandacht en concentratie

standaardafname: intake, gestandaardiseerd interview, vragenlijsten, testen, observatie, adviesgesprek: €390

op vraag/nood: klasobservatie: + €130

op vraag/nood: extra oudergesprek: + €65

op vraag/nood: verslag: + €90

afspraken

Een prijsverhoging is mogelijk, maar wordt steeds ruim op voorhand aangekondigd.

Voor overleg buitenshuis of verslaggeving kan een extra kost worden aangerekend. Hiervan word je vooraf door je therapeut op de hoogte gebracht.

Wij gaan ervan uit dat je enkel om uitzonderlijke reden de sessie verplaatst of annuleert. Indien je niet tijdig annuleert zal een vergoeding aangerekend worden, aangezien wij op dat gereserveerde moment immers geen andere activiteit of afspraak meer kunnen plannen. Indien je een sessie wenst te annuleren, vragen we dit 24 uur op voorhand aan te kondigen, hetzij via mail hetzij telefonisch op het rechtstreeks nummer van de therapeut.

Wij danken je voor het respecteren van deze afspraken.