Maatregelen Corona

Personen die mogelijks besmet zijn met het Covid-19 komen niet naar De Veer.

Indien jij of een inwonend gezinslid ziektesymptomen vertoont, stellen we de afspraak uit.

Bij twijfel neem je contact op met ons en/of vraag je advies aan de huisarts.

Indien jij of een inwonend gezinslid tot een risicogroep behoort, verwittig je ons en bekijken we samen of de afspraak door kan gaan.

We beperken het aantal personen in de praktijk tot een minimum.

Kom stipt op tijd naar De Veer.

De wachtzaal kan gebruikt worden. Er is voldoende ruimte en er wordt veel geventileerd. Verschuif de stoelen niet en ga enkel naast elkaar zitten als je tot hetzelfde gezin behoort.

We houden ons aan de volgende veiligheidsmaatregelen.

Ontsmet je handen met de ontsmettingsgel als je binnenkomt of was je handen in de toiletruimte. Bij kinderen begeleiden wij dit.

Respecteer zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter.

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar dragen verplicht een mondneusmasker als de nodige afstand niet gegarandeerd kan worden. Hoe dit concreet ingevuld wordt, spreek je best af met je therapeut.

Cash geld wordt beperkt. Betaal zoveel mogelijk via overschrijving of de bankcontact-app.

Je kan met vragen of bezorgdheden steeds terecht bij één van onze teamleden.