COMBO

De doelstelling ‘omgaan met faalangst‘ wordt opgenomen via een metafoor die ontwikkeld werd door Veerle Vrancken. Er wordt samen met de kinderen/jongeren gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. We ontdekken onze talenten, maar ook onze zwakheden. We leren om na te denken over onszelf, onze capaciteiten beter in te schatten en hier taal aan te geven.

De doelstelling ‘sociale vaardigheden‘ wordt opgenomen via de axenroos van Nand Cuvelier.  Ze leren hoe ze zich voelen en gedragen in een groep.  Zijn ze de leeuw die de baas speelt, of liever de kameel die volgt?  Kunnen ze kritiek uiten, zorgzaam zijn, fier zijn, … Elk dier heeft zijn eigen karaktereigenschap en kan zijn rol zowel positief als negatief inzetten.

Er wordt gewerkt met spel, creatief materiaal en gesprekjes. De oefeningen en theoretische uitleg worden via een map meegegeven naar huis.

Er worden groepen voorzien voor kinderen van de lagere school (vanaf 8 jaar) en voor jongeren van de middelbare school (tot 15 jaar). Afhankelijk van de nood kan er ook een aanbod opgestart worden voor jongere/oudere leerlingen.

Er zijn 8 sessies van 1.5 uur met 2 therapeuten. Voor de ouders is er een intakegesprek en een terugkoppelingsgesprek (individueel).

NIEUWE SESSIES

GROEP 3de – 6de leerjaar: 8 vrijdagen 16u30 – 18u: vanaf september 2024, om de 14 dagen.

GROEP 3de – 6de leerjaar: 8 woensdagen 15u – 16u30: vanaf januari 2025, om de 14 dagen.

GROEP 1ste – 4de middelbaar: 8 donderdagen 18u – 19u30: vanaf september 2024, om de 14 dagen.

Kostprijs: individuele en groepssessies zijn gratis voor de cliënt. Terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn. In samenwerking met WINGG. Meer info op www.elpen.be. Map: 15 euro.

voor meer informatie, of om automatisch op de hoogte te blijven: mailto:veerle.vrancken@deveer.be of: tel:0474664462