COMBO

COMBO is een groepsprogramma om meer zicht te krijgen op je faalangst EN op je sociale vaardigheden.

De doelstelling ‘omgaan met faalangst‘ wordt opgenomen via een metafoor die ontwikkeld werd door Veerle Vrancken. Er wordt samen met de kinderen/jongeren gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. We ontdekken onze talenten, maar ook onze zwakheden. We leren om na te denken over onszelf, onze capaciteiten beter in te schatten en hier taal aan te geven.

De doelstelling ‘sociale vaardigheden‘ wordt opgenomen via de axenroos van Nand Cuvelier.  Ze leren hoe ze zich voelen en gedragen in een groep.  Zijn ze de leeuw die de baas speelt, of liever de kameel die volgt?  Kunnen ze kritiek uiten, zorgzaam zijn, fier zijn, … Elk dier heeft zijn eigen karaktereigenschap en kan zijn rol zowel positief als negatief inzetten.

Er wordt gewerkt met spel, creatief materiaal en gesprekjes. De oefeningen en theoretische uitleg worden via een map meegegeven naar huis.

betrokken therapeuten: Laurens Vanhoutte, Stefanie Rijde, Zoë Botte en Veerle Vrancken.

Er worden groepen voorzien voor kinderen van de lagere school (vanaf 8 jaar) en voor jongeren van de middelbare school (tot 15 jaar). Afhankelijk van de nood kan er ook een aanbod opgestart worden voor jongere/oudere leerlingen.

Er zijn 8 sessies van 1.5 uur. Voor de ouders is er een terugkoppelingsgesprek (individueel).

NIEUWE SESSIES

GROEP 3de-4de leerjaar: 8 woensdagen 15u – 16u30: vanaf 8 maart 2023

GROEP 5de-6de leerjaar: 8 vrijdagen 16u30 – 18u: vanaf 3 maart 2023

infosessie: op vraag: mailto:info@deveer.be

Kostprijs: Groepssessies: €30 voor de reeks van 8 sessies. Individueel oudergesprek (voor en/of na de reeks) mogelijk: remgeld van € 11 (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming). Terugbetaling via conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

voor meer informatie, of om automatisch op de hoogte te blijven: mailto:veerle.vrancken@deveer.be of: tel:0474664462