groepstherapie

COMBO is een groepsprogramma om meer zicht te krijgen op je faalangst EN op je sociale vaardigheden. De doelstelling ‘omgaan met faalangst‘ wordt opgenomen via een metafoor die ontwikkeld werd door Veerle Vrancken. Er wordt samen met de kinderen/jongeren gezocht naar een goede manier om met prestaties om te gaan. We ontdekken onze talenten, maar ook onze zwakheden.

groepstherapieLees meer »