Corona-maatregelen

Beste cliënten

Om de verspreiding van het Corona-virus zo veel mogelijk te voorkomen, willen we samen met jullie een aantal maatregelen nemen.

Personen die mogelijks besmet zijn met het Covid-19 komen niet naar De Veer.

Indien jij of een inwonend gezinslid ziektesymptomen vertoont, stellen we de afspraak uit.

Bij twijfel neem je contact op met ons en/of vraag je advies aan de huisarts.

Indien jij of een inwonend gezinslid tot een risicogroep behoort, verwittig je ons en bekijken we samen of de afspraak door kan gaan.

We beperken het aantal personen in de praktijk tot een minimum.

Kom stipt op tijd naar De Veer.

Voor het kinderen en jongerenteam: ouders zetten hun kind af aan de voordeur. Gesprekken in de gang worden vermeden. Communicatie met ouders gebeurt telefonisch, via mail of op een geplande afspraak, waarbij we voldoende afstand kunnen creëren.

De wachtzaal kan gebruikt worden, maar liefst zo weinig mogelijk. Verschuif de stoelen niet en ga enkel naast elkaar zitten als je tot hetzelfde gezin behoort.

We vragen volgende veiligheidsmaatregelen op te volgen:

Ontsmet je handen met de ontsmettingsgel als je binnenkomt of was je handen in de toiletruimte. Bij kinderen begeleiden wij dit.

Respecteer zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter.

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar dragen verplicht een mondneusmasker als de nodige afstand niet gegarandeerd kan worden. Hoe dit concreet ingevuld wordt, spreek je best af met je therapeut.

Kinderen en jongeren brengen hun eigen schrijf- en tekengerief mee.

Cash geld wordt niet aanvaard. Betaal via overschrijving of de bankcontact-app.

Je kan met vragen of bezorgdheden steeds terecht bij één van onze teamleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *